A Thuismitheoirí, a chairde,
Beidh dráma na 3 mhuicíní ar siúl sa scoil amárach ag 09.30. Ba cheart go mbeadh an éide ar na páistí agus iad ag teacht ar scoil. Is féidir an éide scoile a bheith sa mhála scoile acu. Níl gach páiste sa rang ins an dráma seo ach tá fáilte roimh na tuistí ranga ar fad teacht chun féachaint air, fiú muna bhfuil do pháiste ag glacdh páirt ann. Ní leanfaidh sé ach 30 nóim ar a mhéid.
Mar is eol daoibh tá seirbhís carúil ar siúl amárach sa séipéal ag 5. Beidh gach páiste sa scoil ag canadh sa seirbhís seo ach beidh na Naí ranganna agus rang Múinteoir Siobhán Ní Núnain 3/4 ag canadh ar an altóir. Beidh na páistí scoile ag suí le chéile mar ghrúpa sna céad suíocháin sa séipéal. Ba cheart go mbeadh an éide scoile á caitheamh acu don tráthnóna.
Más féidir bheadh sé deas dá mbeadh hata na Nollag á caitheamh ag na páistí. Bíodh rang Shiobháin Ní Núnáin ag an séipéal ag 4 chun cleachtadh a dhéanamh. Bíodh na Naí ranganna ag an séipéal ag 4.45 le tosnú ag 5.00. Na daoine ata sa dráma scéal na Nollag bíodh an éide ceart orthu, gach éinne eile bíodh an éide scoile orthu le hata na Nollag. Ní cheart go rachaidh seo níos faide na 6.00.
Beidh cóisir ranganna againn ar an Aoine. Tá cead ag na páistí milseáin a thógaint leo ar scoil. Tá cead acu bréagáin a thabhairt leo más maith leo ach mar is gnách níl cead na cinn ríomhairí ná dsi/ipad/itouch srl a bhreith leo. Má bhristear srl aon bréagáin ar scoil ní féidir linn a bheith freagrach astu. Mar is gnách ag deireadh téarma -Nollag, Cáisc agus Samhradh- beidh leath lá againn ar an Aoine -naí ranganna agus a dreathaireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-4 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. Beidh an scoil ag ath-oscailt ar an Luan an 7ú Eanáir 2013 (!) ag 08.50.
Guím Nollag faoi shéain is faoi mhaise daoibh!
 
The 3 Little Pigs will be on tomorrow 09.30. The children should wear their costumes to school in the morning and be ready to go onstage. They can have their uniform in their school bags. Every child in the class does not have a part in this drama but all parents are welcome to come and watch, even if your own child isn’t in it. The play will only take 30 mins at the most.
As you are all we’re putting on a carol service tomorrow at 5 pm. Every child in the school will be singing but the Infant classes and Múinteoir Siobhán Ní Núnáin’s 3/4th class group will be singing on the alter. The other class groups will be sitting together at the top of the church. All the children should wear their uniforms for the service. It’d be nice too if they could wear Santa hats.
Múinteoir Siobhán’s 3/4th class group should go the the church at 4.00 for practice. The Infant classes should come to the church for 4.45 so we’re ready to start at 5.00. The children who are in the Nativity play should come to the church in their costumes. All other children should wear their school uniform with a Santa hat. The whole service should be finished by 6 at the latest.
There will be class parties on Friday. The children may bring sweeties and a toy to school. As usual, electronic games, dsi/ipad/itouches etc are not allowed. The school cannot take responsibility for any toys broken or damaged etc in school.
As with every end of term -Christmas, Easter and Summer- there will be a half day on Friday. Infant classes and their brothers and sisters leaving at 12.00. 1-4th classes leaving at 12.15. The school bus will leave at 12.00. The school will reopen Monday 7th Jan 2013 (!) at 08.50.
Merry Christmas to you all!