…chun an glanadh amach a dhéanamh agus airgead a thiomsú don scoil!

An-chuid tagtha cheanna féin (sár obair) agus is féidir linn i bhfad níos mó a thógaint. 

Scaip an scéal!….to do a last clear out and raise money for the school !

Much has already come in (great job) and we can still take a lot more…

Spread the message amongst your neighbours, friends, WhatsApp groups, Facebook….!