Beidh cóisir ranganna againn ar an Déardaoin an 22/12/2016. Tá cead ag na páistí aon éadaí Nollag atá acu a chaitheamh -geansaí na Nollag, hata na Nollag srl má tá siad acu. Muna bhfuil ná bí buartha, is féidir gnath éadaí a chaitheamh. Tá cead ag na páistí milseáin a thógaint leo ar scoil. Tá cead acu bréagáin a thabhairt leo más maith leo ach mar is gnách níl cead na cinn ríomhairí ná dsi/ipad/itouch srl a bhreith leo. Má bhristear srl aon bréagáin ar scoil ní féidir linn a bheith freagrach astu. Mar is gnách ag deireadh téarma -Nollag, Cáisc agus Samhradh- beidh leath lá againn ar an Déardaoin -naí ranganna agus a dearthaireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-6 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. Beidh an scoil ag ath-oscailt Dé Luain, an 9ú Eanáir 2017 ag 08.50. Guím Nollag faoi shéain is faoi mhaise daoibh!

There will be class parties on Thursday 22/12/2016. The children may wear their ordinary clothes -any Christmas jumpers, hats etc they may have. If they don’t have any Christmas gear don’t worry at all, ordinary clothes will do. The children may bring sweets and a toy to school. As usual, electronic games, dsi/ipad/itouches etc are not allowed. The school cannot take responsibility for any toys broken or damaged etc in school. As with every end of term -Christmas, Easter and Summer- there will be a half day on Thursday. Infant classes and their brothers and sisters leaving at 12.00. 1-6th classes leaving at 12.15. The school bus will leave at 12.00. The school will reopen Monday 9th Jan 2017 at 08.50. Merry Christmas to you all!