Míle buíochas do gach duine a thóg isteach na leabhair agus a cheannaigh iad i rith na seachtaine. D’éirigh linn méid dochreidte €845.50 a bhailiú don scoil.

A huge thank you to all who donated books and of course to those who bought them during the week. We managed to collect an unbelievable €845.50 for the school.