Tá an chéad babhta de Dúdanna Bídh anois bainte amach ag Rang 2- Rang 6! Maith sibh ar fad a bhlais agus a thriall gach rud! Táimíd ag bogadh ar aghaidh anois chuig babhta a 2!

Tá bosca lóin torthaí agus glasraí anois faighte ag na páistí sna ranganna sin. Beidh na páistí ag tabhairt isteach a dtorthaí agus glasraí féin chun ticeanna a bhaint amach ar an gcairt balla ar scoil chun teastais a shaothrú. Cabhróidh é seo leis na páistí súil a choiméad ar an méid torthaí agus glasraí a itheann siad agus b’fhéidir go bhfaighidh siad smaointí ó na rudaí éagsúla atá i mboscaí lóin a gcairde comh maith!

Beidh Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang a 1 ag léanúint ar aghaidh leis an gcéad babhta go dtí an 24ú Bealtaine.

Rang a 2- Rang a 6 have now finished Phase 1 of Food Dudes. Each day in Phase 1, fruit and vegetables were pre-prepared and given out to pupils to taste. Well done to all for tasting and trying all the new flavours! We hope you have all found new favourites! Each pupil in these classes has received a new Food Dudes lunchbox for Phase 2. The emphasis will now be on the pupils to bring in their own fruit and vegetables from home to gain ticks in school and eventually to win various certificates. This will allow pupils to monitor their own fruit and veg intake and hopefully inspire them to continue to try new things when they see what other pupils are bringing in.

Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra and Rang a 1 will continue with Phase 1 (fruit and veg being given in school) until Friday 24th of May.



Maith sibh agus leanaigí oraibh!