A thuismitheoirí,

Tá sé tugtha chun tsolais go bhfuil tuismitheoirí áirithe fós ag pairceál go dainséarach lasmuigh don scoil. Thárla eachtra buairteach inné le páiste agus an bus ag cúlú de bharr droch phairceál tuismitheoir.

Ná pairceál riamh ag an bhfalla clocha ansan ag oscailt na scoile. Tá sé ró-theang.

Tá sé ráite againn arís agus arís eile leis na páistí a bheith aireach agus iad ag siúl thar gluaisteáin – nuair a táid ag cúlú ach go háirithe. Dhéanfadh sé maitheas dá mbeadh an comhrá céanna agaibhse leo. Munar tusa atá á mbailiú um thráthnóna cuirigí an teachtaireacht seo chuig na feighlithe chomh maith ar eagla nach bhfuil fhios acu cheanna féin cár nár cóir dóibh pairceál le bhur dtola.

Bíodh deireadh seachtaine deas agaibh ar fad!

Dear parents,

It has come to light that certain parents are still parking dangerously outside the school. A worrying incident happened yesterday to a child as the bus was reversing as a result of a parents bad parking.

Don’t ever park at that stone wall at the entrance to the school. It is too narrow.

We have said again and again to the children to be careful when walking past a car – especially when they are reversing. It would be good if you could have the same talk with them. If it’s not you collecting them in the afternoon please give this message to the minders also in case they don’t know where they shouldn’t park.

Have a lovely weekend!