Dia dhíobh & Fáilte thar nais 
 Le linn ullmhúcháin dos na drámaí na Nollag roimh an  bhriseadh chuaigh cúpla carbhat srl ar strae. An féidir le gach duine éadach a leanaí a seiceáil chun a chinntiú nach bhfuil éadaí sa bhreis agaibh. Ma thagann sibh ar aon rud nach mbaineann libh seol go Hilda iad le bhfur dtoil.Tá bosca éadaí caillte agus faighte ag Hilde san oifig i gconaí. Mar is gnáth bíodh ainm ar gach chuid don éide scoile agus labhair le do leanbh faoi an tabacht a bhaineann le aire a thabhairt dos na héadaí a bhaineann leo ar an mbus, sa chlós, agus istigh ar scoil.
 Tá cúpla léine rugbai samplach agam i mo sheomra atá ag lorg baile deas. Tá tomhais na léinte scríbhte orthu le dúch ach tá fáilte romhaibh iad a thógaint abhaile agus iarracht a dhéanamh na marcanna a bhaint.

Hallo and welcome back,

During the preparations for the Christmas plays before the break a few ties etc. went missing. Could everyone check their child's uniform to make sure that you have no extra items of clothing. If you come across anything that isn't yours, please send it to Hilda.Hilda always has a lost and found box in the office. As per usual, have your child's name on every piece of their uniform and speak with your child about the importance of taking care of their clothes on the bus, in the yard and inside in school.

I have a couple of sample rugby shirts in my room that are looking for a good home. Their sizes are written on them with ink but you are welcome to take them home and try to take off the marks.


M. Michelle