Sinéad Ní Mhurchú (Príomhoide na Scoile)

Michelle Ní Riagáin (Leas-Phríomhoide na Scoile)

Má tá suim agat sa ghaelscolaíocht nó má tá aon cheist agat faoi Ghaelscoil Chionn tSáile, is féidir glaoch a chur ar an oifig nó ríomhphost a sheoladh chugainn.

Uimhir ghutháin: 021 4773731

Ríomhphost: eolas@gaelscoilchionntsaile.ie

Eagrófar coinne leat láithreach. Beidh an-áthas orainn labhairt leat agus an scoil a thaispeáint duit.

If you are interested in sending your child to the gaelscoil and require further information, you can phone or e-mail us.

Phone: 021 4773731

E-mail: eolas@gaelscoilchionntsaile.ie

We would be delighted to meet you, answer any questions and show you the school in advance of enrolment.