Rinne páistí Rang 5 bád an duine as ábhair athchúrsáilte roimh laethanta saoire na Cásca. Bhí ard am againn iad a thrialadh san uisce! Chuir siad maighnéidí isteach ann go dtí gur thit siad go dtí bun an bhosca uisce.

Fifth class pupils each made a boat from recycled materials before the Easter holidays. We had a great time testing them! They filled them with magnets until they sunk to the bottom of the box of water.