A Thuismitheoirí, RANG 5 & 6,


Eolas faoin gCóineartú:

Táimid ag déanamh tomhas le haghaidh róbaí an tseachtain seo. Tá súil againn go mbeidh na hainmneacha naoimh roghnaithe roimh an briseadh meán téarma, Céadaoin 23/2/2017. This week, we will be measuring children for their Confirmation robes. We hope that everyone will have decided on their Confirmation names before the mid-term break, Wednesday 23/2/2017.


Tá “Searmanais an tSolais” ar siúl ar an 23ú de mhí an Mhárta ag 7.30. The parish “Ceremony of Light” mass will take place on the 23rd March 2017 at 7.30pm.


Mar is eol daoibh faoin dtráth seo tá an Aifreann don Chóineartú ar siúl ar an 7ú de mhí Aibreán. An t-am atá socraithe dúinn ná 10.30am. Tar éis an Aifrinn, beidh tae agus caife le fáil san ‘Friary Hall’. As you’re all aware by now, the Confirmation mass will take place on the 7th of April. The time has been confirmed  as 10.30am. After the mass, there will be a tea and coffee reception in the Friary Hall.


Táimid go léir ag súil go mór leis an lá speisialta!

We are all looking forward to this special day!


Múinteoir Caitríona & Múinteoir Aodán

#Doodle4Google
Have you voted today?

Doodle4Google – Gaelscoil Chionn tSáile needs YOUR help!