A chairde!, 

Fé mar is eol daoibh go léir faoin dtráth seo táim fillte tar éis tréimhse dhá bhliain ar scoir. Cé gur bhain mé an-taitneamh as an dá bhliain táim thar a bheith sásta a bheith thar nais sa Ghaelscoil. Ba mhaith liom mo fhíorbhuíochas a gabháil le Múinteoir Michelle agus Múinteoir Siobhán Ní Núnáin as ucht feidhmiú mar phríomhoide agus mé ar scoir agus gan amhras na múinteoirí eile agus an fhoireann uile chomh maith a lean leis an obair ar fad agus a chaomhnaigh an dea-ainm atá ag an scoil. Tá sé ráite agam cheanna, agus déarfaidh mé arís é, tá an tádh dearg linn anseo leis an pobal scoile atá againn idir múinteoirí, páistí, foireann scoile agus tuismitheoirí atá againn! Maith sinn ar fad!

Le gach dea-ghuí don bliain scoile seo romhainn.

Sinéad Ní Mhurchú

Dear parents, 

As you all know, at this stage I'm sure, I have returned to resume my roll as príómhoide after a 2 year career break. Although I had a wonderful experience I am absolutely thrilled to be back in this lovely Gaelscoil.I would like to take this opportunity to thank MúinteoirMichelle and Múinteoir Siobhán for taking my role in my absence. They did a wonderful job. I'll also thank the rest of the team -teachers, sna's and Hilda  who all worked hard to maintain the school's great reputation within the community. I've said it before and I'll say it again, we are so so fortunate with the whole school community -teachers, children, school staff, commitees and parents -that it takes to run our special Gaelscoil here! Well done to us all!

Best wishes for this new school year, 

Sinéad Ní Mhurchú


Gaelscoil Chionn tSáile

An Ceapach

Cionn tSáile

Co. Chorcaí

Oifig: 021-477-3731

Email: priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie

Web: http://www.gaelscoilchionntsaile.ie