Tá leabhar oibre/ fillteán SALF ag gach páiste sa scoil. S’éard an aidhm atá acu ná chun na páistí a chur i gceannas ar a gcuid foghlaim agus meastóireacht féin. Coimeádann siad cuntas ar a gcuid oideachas féin- is leabhar pearsanta é, lán de dea-samplaí d’obair atá déanta acu i rith na bliana.

Dé Céadaoin 26/09/17– Tá cead ag na páistí rud amháin atá speisialta a thabhairt isteach. Aon rud, cosúil le teidí/ buataisí peile/ ghrianghraf srl. Beidh siad ag taispeaint an rud seo leis an rang agus ag míniú leis an rang cad ina thaobh a bhfuil an rud seo speisialta. Ansin tógfaimíd ghrianghraf don fhillteán SALF. Ná seol isteach aon rud ró-luachmhar nó aon rud atá sobhriste le bhur dtoil.

Every pupil in the school has either a SALF workbook/folder. SALF enables children to learn the language of learning, to develop a value system on their personal learning and to share insights into personal learning. The folders are personal and contain examples of work that they have completed throughout the year. All pupils have permission to bring in a special item to school, this Wednesday, 26/09/17. This item could be a teddy/ football boot/ photo/ anything that holds sentimental value or that describes their personality. They will be invited to speak to their class about the item and to then take a photo with their item for their SALF folder. Please do not send in anything that is too valuable or fragile and please remind your child to take care of it throughout the day.