A chairde!

Roinnt fógraí beaga le cur amach agam.

  • Beimíd ag déanamh pancóga amárach dos na páistí. Má tá riachtanaisí faoi leith ag do pháiste, ó thaobh aileargéanna de, téir i dteangbháil lena múinteoir. Má’s coeliac do pháiste is féidir an meascán ceart a sheoladh isteach agus tabharfar dóibh ar dtús iad ionas go mbeidh pancóg ag gach páiste sa scoil.
  • Ní bheidh leath lá ar an gCéadaoin! Gnáth lá scoile a bheidh ann. Beidh an scoil dúnta ar an Déardaoin agus an Aoine don briseadh mean téarma. Scoil ag athoscailt ar an Luan mar is gnách.
  • Tá feabhas beag tagtha ar an bpairceáil lasmuigh ó thosaíomar ag cur amach na cathaoireacha. Go raibh maith agaibh. Nílimíd ag déanamh san a thuilleadh. Is dóigh liom go dtuigeann gach duine anois nár cóir páirceál ag an oscailt san a thuilleadh! Scaip an scéal leis na feighilithe chomh maith le bhur dtola.
  • Ar cúiseanna sláinte agus sábháilteacha na bpáistí iarraim ar gach tuismitheoir/cuairteoir dul go oifig Hilda in ionad siúl go dtí na ranganna i gcónaí. Beidh an doras thíos (sna seomraí dearga) faoi glas mar sin ‘sé an doras sa lár (idir na seomraí buí agus glasa) a bheidh mar an príomh doras as seo amach. Ta oifig Hilda laistigh don doras sin. Bíonn Hilda sa scoil idir 08.30 agus 13.30 gach lá.


Bíodh briseadh deas agaibh go léir!

Dear parents!

Just afew notices.

  • We will be making pancakes in school tomorrow so if your child has any intolerances or allergies please remind their teacher in the morning. If your child is wheat intolerant/coeliac you may send in either the mix or a suitable pancake so that they will have one like all the other children. We will make the gluten free pancakes first so there will e no cross contamination.
  • There will NOT be a half day on Wednesday. It will be a normal school day. The school will be closed onThirsday and Friday for mid-term and will reopen Monday as usual.
  • There has been an improvement on the parking at the entrance since we started putting out the chairs. Thank you for your prudence. I don’t think there’s a need to put them out anymore as I’m sure everybody has gotten the message not to park there! Please inform the minders too as they will not be in receipt of these notices.
  • For health and safety reasons I ask that all parents/ visitors to the school go directly to Hilda in the office instead of going to the classrooms. We will be locking the old main door from the outside for safety reasons. Please use the new main door (between the yellow and green rooms) from now on. Hilda’s office is just inside that door. She will be able to help you with whatever you may need to do. Hilda’s hours are 08.30-13.30 every day.


I hope you all have a nice mid-term!


Sinéad Ní Mhurchú, príomhoide.