A thuistí,
Meabhrúcháin faoi na Foirmeacha asláithreachta. Tá sé ana thabhachtach go dtagann sibh go Hilde chun foirm asláithreacht a líonadh i ndiaidh dod pháiste a bheith as láthair ón scoil.

Dear parents,
A reminder about the absence forms. It is very important that you come to Hilda to fill in an absence form after your child has been absent from school.
Michelle