Tá na ‘Folens Christmas Annuals’ tar éis tagtha chuig na scoile! – le cheannach san oifig, €4 an ceann.

The ‘Folens Christmas Annuals’ have arrived at the school! – for sale in the office, €4 each.Naíonáin Shóisearacha agus Shínsearacha (Junior and Senior Infants):

Súgradh & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)Rang 1 & 2:

Spraoi & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)Rang 3 & 4

Siamsa & peann saor in aisce (free pen)Rang 5 & 6

Sonas & peann saor in aisce (free pen)