A thuismitheóirí,

Beidh páistí Rang 4+5 ag glacadh páirt sa chlár 'Friends for Life' arís in mbliaina. Clár 'Anti-anxiety' atá ann. Plé na bileoga a thagann abhaile le do pháiste le bhur dtol. Míle buíochas as bhur dtacaíocht.

Múinteoir Róisín agus Michelle.