A thuismitheóirí,

Beidh páistí Rang 4+5 ag glacadh páirt sa chlár (programme) 'Friends for Life' (arís again this year) in mbliaina. Clár 'Anti-anxiety' atá ann. Plé (discuss) na bileoga (handouts) a thagann abhaile (come home) le do pháiste le bhur dtol. Míle buíochas as bhur dtacaíocht.

Múinteoir Róisín agus Michelle.