Beidh na páistí ar fad ag gléasadh suas amárach 14/06/19 chun airgead a bhailiú don charthanacht “Dare to Care”. Seo mar chuid do Seachtain Ghníomhaí agus tá cead ag na páistí gléasadh mar aon rud in aon chor bainteach le gníomhachtaí nó spórt. Beidh €2 á bhailiú ó gach páiste le bhur dtoil.

All students are asked to dress up tomorrow 14/06/19 to raise money for the charity “Dare to Care”. This is to finish off our fantastic Active Schools Week. Children are allowed to dress up as anything at all relating to an activity or sport. Please bring in a donation of  2 per child for the charity.