Gníomhaíochtaí- Physical Activity


mana scoile againn chun an Bhrait Ghníomhaigh a bhaint amach

“Taispeán
Grá Do’d Chroí, Boom Boom Boom! Bí Aclaí”.

We
have an Active School Slogan.  Please scroll down to see the range of
sporting activities taking place in the school!

Do
your talking as you’re walking!

Sciath
na Scol 2018/2019

Gairdín
Scoile

Lúthchleasa
na Cathrach

Gníomhaíochtaí
sa Chlós (leanúnach/ongoing)

Tá daltaí na scoile ag gábháil  do na gníomhaíochtaí seo a leanas
an téarma seo,

Pupils are taking part in these activities every day this term

·        
hapáil dhá chois/ scipeáil

·        
mile day

·        
Déantar iad tar éis sosa, am lóin agus
le haghaidh obair bhaile

Ceannairí Clós agus Imeachtaí Clóis!