Ár mbuíochas le gach tuismitheoir a thug tacaíocht don Aonach na Leabhair i mbliana. Bhí €1170 againn le caitheamh le leabhair leabharlainne. 

Our thanks to all the parents who supported this year’s Scholastic Book Fair. We raised €1170 and we now have lots of new books for our classroom libraries.