Image result for picture of a photographer

Meabhrúcháin go mbeidh an grianghrafadóir ag teacht amárach i gcóir Rang a sé agus Naíonáin Shóisireacha – agus a deartháireacha/deirfiúireacha. Bígí ag caitheamh an éide scoile néata, glan le bhur dtola.

A reminder that the school photographer will be coming tomorrow for 6th Class and Junior Infants – and their siblings for family photos. So please be sure to be wearing the full, neat, clean school uniform.