Beimid ag tógaint griangrafanna dos na páistí ar fad ar an Déardaoin beag seo (16/11/2017) ó 9 a chlog ar maidin le haghaidh Féilire na Scoile 2018. Bí cinnte go mbeidh siad ag caitheamh an éide scoile iomlán glan le bhur dtola.

Bheadh sé iontach dá bhféadfadh na páistí bréagáin nó rud a bhaineann leis an mí a saolaíodh iad a thógaint isteach leo -mar shampla Feabhra -Cros Naoimh Bríde nó vailintín; Mí Dheireadh Fomhair -rud éigin do Oíche Shamhna agus mar sin de.

Bheadh sé an-cabhrach chomh maith dá scríobhfadh sibh an dáta breithe ar lámha Naí Mhóra & Naí Bheaga.

Táimid ag lorg urraíocht don bhféilire, mar sin tá sé in am anois do áit a chur in áireamh sa Féilire Ghaelscoil Chionn tSáile 2018!

We will be taking photos of all of the children, grouped by their birthday month, on this Thursday (16/11/2017) from 9am for the 2018 School Calendar. Be sure that the children are wearing their full, clean school uniform please.

If possible it’d be great if the children could bring in a toy or something else that has a link with the month in which they were born – February could be a Bridget’s Cross or Valentine; Oct- something Halloweeny etc.

It would be very helpful, also, if you could write the Junior and Senior Infants date of birth on the back of their hands.

We are looking for sponsorship for the calendar, so now is the time to book your place in the Gaelscoil Chionn tSaile Féilire 2018!