Tháinig iar scoláirí chuig na scoil chun labhairt le ranganna 4-6 faoi bhuntáistí bunoideachas trí Ghaeilge agus iad sa Mheanscoil.

Past pupils came to the school this week and outlined the benefits of receiving a primary education through Irish. It was fantastic to welcome Ellie , Amelia and Holly back to the Gaelscoil. Maith sibh a chailíní!