Tá áthas an domhain orainn go bhfuil ‘Iománaíocht 365’ thar nais! Míle buíochas leis na bainisteoirí ar fad agus leis an gclub as ucht é seo a chur ar fáil dúinn! Beimid á dhéanamh arís an Déardaoin seo chugainn @ 8 ar maidin! Fáilte roimh na páistí ar fad! Seo roinnt griangraf ó na grúpaí níos sine! 

We are delighted to be back ‘Hurling 365’! Huge thanks to all the coaches and the club for making this available to us! We’ll be on the school pitch every Thursday at 8am- all classes welcome!  

Some action shots from our older groups-