Tá naíonáin bheaga, naíonáin mhóra agus rang 1 ag baint sár thaitneamh as an iománaíocht le grúpa tuismitheoirí faoi láithir. Ár mbuíochas leo ar fad agus le Eithne as é a eagrú.

Junior Infants, Senior Infants and Rang 1 are really enjoying hurling with a group of parents at the moment. A huge thanks to all involved and to Eithne for organising it.