Chuireadh tús bríomhar le Seachtain na Gaeilge 2020 le seisiún ceoil le John Spillane! Bhain gach éinne idir páistí, foireann scoile agus John Spillane féin árd taitneamh as! Tús iontach leis coicís is spraoíúl i bhféilire na bliana i nGaelscoil ach go háirithe! Mar a déarfadh John Spillane féin… woo woo! 

We kicked off Seachtain na Gaeilge 2020 with a sing-song session with John Spillane! Everyone from children to staff and even John Spillane himself had a great time! A lively start to the most fun fortnight in the school calendar -especially in a Gaelscoil! As the man himself would say… woo woo!