Tá rang a 6 ag glacadh páirt i JEP i mbliana. Bhí Dragon’s Den againn ar scoil ar an Luan 17/12/’18. Cuireadh ana chuid smaointí iontacha ós cómhair na moltóirí le haghaidh gnóthaí agus tairgí nua. 

Tháinig Aidan Duke isteach agus labhair sé leo faoi fiontraíocht agus a ghnó DUKES. Táimid ana-bhuíoch as a chuid ama a thabhairt dúinn.

Rang a 6 are participating in Junior Entrepreneur Programme 2018/2019. We organised Dragon’s Den in school last Monday 17/12/’18 where all groups had to present their ideas for mini businesses and products/services. They came up with some wonderful ideas and the Dragons were very impressed with them all! Aidan Duke also spoke to them about entrepreneurship and his business DUKES. We are very grateful to Aidan for helping us with our Junior Entrepreneur Programme.