Bhí lá iontach ag rang a 6 ar an 12/11/19. Bhaineamar an-taitneamh as ‘Farmer Pat’ a thaispeán na hainmhithe go léir don scoil. Bhí lá iontach againn sa Mharagadh Shasanach i gCorcaigh. Bhí lón álainn againn sa Blue Haven agus ceacht den scoth ó Pearse ón Bullman sa phoball scoil. Thaispeán sé dúinn conas Thai green curry a dhéanamh!

Rang a 6 had a great day on the 12/11/19. We really enjoyed our time with ‘Farmer Pat’ who showed the animals to the school.We had a great time in the English Market in Cork. We had beautiful lunch in the Blue Haven and had an excellent cooking lesson from Pearce from The Bullman in the pobal scoil. He showed us how to make a Thai green curry!Buíochas mór chuig Ciaran ón Blue Haven agus Tomás ó Actons as an obair agus eagrú go léir!

Huge thanks to Ciaran from the Blue Haven and Tomás from Actons for the work and the organisation!More photographs here https://www.facebook.com/kinsalegoodfoodcicle/