Mo bhuíochas le gach uile páiste agus tuismitheoir a chabhraigh linn agus a shiúil linn sa pharáid ar Lá ‘le Pádraig! Seo roinnt griangraf ón lá!

A huge thanks to all the parents and students that helped and/or walked with us in the St. Patrick’s Day parade this year! Looking forward to next year already!

Múinteoir Selina ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​