A thuismitheoirí,

Bhí lá mór againn sa rang inné. Thosaíomar ag scríobh inár gcóipleabhar don chéad uair! Rinne na páistí sár-jab leis.We had a big day in class yesterday. We started writing in our copies for the first time! The children did a great job.

Mairéad