Ar fáil san oifig anois. €4 an ceann.

Aoiseanna – amuigh is istigh:

‘Súgradh’ –  Naíonáin Shóisearacha agus Shínsearacha

‘Spraoi’ – Rang 1 & 2

‘Siamsa’ – Rang 3 & 4

‘Sonas’ – Rang 5 & 6

Available in the office now. €4 each.

Approximate ages:

‘Súgradh’ – Junior and Senior Infants.

‘Spraoi’ – 1st and 2nd Class

‘Siamsa’ – 3rd and 4th Class

‘Sonas’ – 5th and 6th Class