Leabhrán Nua:
Déan Comhrá 
‘Cúpla Focal’ do Thuismitheoirí agus do Chaomhnóirí

Tá Gaeloideachas tar éis leabhrán nua Déan Comhrá ‘Cúpla Focal’ do Thuismitheoirí agus Caomhnóirí a fhoilsiú. Tá sé dírithe ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar naíonra nó ar scoil lán-Ghaeilge.
Tá an leabhrán dírithe ar an bhfoclóir coitianta a theastaíonn ó thuismitheoirí  chun comhrá a bheith acu le tuismitheoirí eile ag geataí na scoile, chun labhairt leis an múinteoir nó leis an bPríomhoide scoile. Tá go leor frásaí úsáideacha ann chun Gaeilge a spreagadh go nádúrtha sa mbaile.

Tá leagan PDF den leabhrán le fáil ar shuíomh Gaeloideachas (www.gaeloideachas.ie) agus is féidir cóipeanna crua a ordú ó oifig Gaeloideachas ag oifig@gaeloideachas.ie
New Book:
Make Conversation
 “Cúpla Focal” Parents and Guardians
 

Gaeloideachais (Irish Medium Education) has published a booklet Make Conversation “Cúpla Focal” Parents and Guardians. It is aimed at parents and guardians whose children attend nursery school (Naíonra) or Irish Medium education (Gaelscoileanna). 
The booklet is focused on the common vocabulary needed for parents to have a conversation with other parents at the school gates, to talk to the teacher or the principal of the school. There are many useful phrases to encourage Irish chat at home too. 

PDF version of the booklet is available here (from the Gaeloideachas website if link not working) and hard copies can be ordered from the office of Irish-medium education at oifig@gaeloideachas.ie