Chun páirt a glacadh sa chomórtas Luchleasa Bhunscoileanna Chorcaí caithfidh gach scoil líon áirithe ticéidí a dhíol  ag braith ar na huimhreacha sa scoil. Táid á sheoladh abhaile inniu go dtí na teaghlaigh ar fad.
Tá gach teaglach ag fáilt 2 nó 3 ticéidí – 2 cheann má tá páiste amháin sa scoil, 3 má tá níos mó páistí sa scoil. Tá costas €2 an ticéid orthu. Seol isteach na stubbs agus an t-airgead an tseachtain seo le bhur dtola.
To take part in Cork City Sports every school has to sell a certain number of tickets depending on the numbers in the school. They are being sent home today (25.02.2013) to all the households.
Every household is getting 2 or 3 tickets – 2 if there is one child in the school, 3 if there are more children at school.The tickets are €2. Send in the stubbs and the money this week, please.