Beidh bailiúchán éadaí ‘LENREC’ againn arís  chun airgead a thiomsú don scoil ar an 28ú lá de Mhí na Samhna, 2018. Am maith is ea an briseadh, b’fheidir, chun rudaí a chur le chéile! Coiméad na héadaí srl sa bhaile go dtí timpeall seachtain roimh dáta an bailiúchán. Ansin piocfaimid áit sa scoil chun na málaí a choimeád don seachtain deirneach. Féach thíos cad tá ceadaithe agus nach bhfuil ceadaithe don bailiúchán.

Ba bhreá linn ar a laghad mála mór amháin an clann. Iarr ar bhur gcomharsana béal dorais/gcairde/ngaolta go léir chun cur leis an bailiúchán scoile seo le bhur dtoil!

Mar eolas ar Lenrec féach ar an suíomh www.lenrec.ie
We will have a LENREC clothes collection again as a fundraiser on the 28th of November 2018. It may be a good time, over the mid-term break, to put a bag or two together! You may start bringing the bags to the school the week before the collection date. We will pick a collection point in the school and you may leave them there. See below the items allowed and not allowed for the collection.
We’re hoping for at least one hip-high bag per family! Ask your neighbours, friends and relations too! 
For information on Lenrec, see their website www.lenrec.ie

Glacann siad/ They accept:


 • Éadaí fear  Men’s clothes
 • Éadaí ban  Women’s clothes
 • Éadaí páistí  Children’s clothes
 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts


Faraor ní ghlacann siad le  Unfortunately they do not accept:

 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones