Ní bheidh Hilda san oifig ag na hamannta thíos mar sin déanaigí iarracht gan glaoch ná teacht chun na hoifige ansan, ach i gcásanna eisceachtúla. 

Hilda is not in the office at the times below so please avoid phoning or calling to the office, except in exceptional circumstances.


11.00 a.m. – 11.30.a.m.

1.00p.m. – 1.15p.m.