Tuismitheoirí Rang 2, 3 agus 4. Ní bheidh an traenáil caide ar siúl amárach (8th Nov 2012) toisc na cruinnithe tuismitheoirí múinteoirí.

2nd, 3rd and 4th class parents. Football training is cancelled tomorrow evening (8th Nov 2012) due to the parent teacher meetings.