Tá dhá thicéad crannchuir Spórt na Cathrach faighte le déanaí (13/02/2017) ag na 105 pháiste is sinne sascoil (Rang 3 go dtí Rang 6), €2 an ceann. Caithfidh an scoil na ticéidí a dhíol chun páirt a ghlacadh sa chomórtas.

Seol isteach an €4 leis na steallaí, le bhur dtola, nó seol thar nais na ticéidí iomlán muna theastaíonn uait iad a cheannach – chomh luath agus is féidir libh.

2 x Cork City Sports raffle tickets were given recently (13/02/2017) to the oldest 105 students, €2 per ticket. The school has to sell the raffle tickets in order to take part in the competition.
Please send in the €4 with the filled out stubs or send back the whole tickets if you do not wish to buy them – as soon as possible