Cleachtadh camógaíocht i gcomhair caílíní Rang a 4 amárach an 13ú  de Mhí Feabhra 2013. Ba cheart go dtiofaidh siad ar scoil in éadaí spóirt.
Blitz – Buachaillí Rang a 4 – an Luan taréis an briseadh, an 18ú de Mhí Feabhra 2013. Beidh siad ag fágaint an scoil ag a 2.00. Bailigh iad le bhur dtola ag a 4.30 i Halla an Mhaide.
Blitz – Cailíní Rang a 4 – an 22ú de Mhí Feabhra 2013. Beidh siad ag fágaint ag a 2. Bailigh iad le bhur dtola ag a 4.30 i Halla Ath an Mhaide.

Hurling practice for the girls in 4th Class tomorrow, 13th February, 2013. They must wear their sports clothes.
Blitz – Boys in 4th Class – the Monday after the break, the 18th February 2013. They will be leaving the school at 2.00. Collect them,please, at 4.30 at Riverstick.
Blitz – Girls in 4th Class – 22nd February 2013. They will be leaving at 2. Collect them, please, at 4.30 at Riverstick.
Lifts are already arranged to Riverstick but they will need to be collected afterwards at 4.30.