Mar chuid de céiliúradh Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2016, cuid den obair bhaile anocht ná féach ar an mórghealach anocht 14/11/16. Ní bheidh a leithéad arís ann go dtí 2034!

As part of our Science Week 2016 celebrations, tonight's homework is to take a look at the supermoon 14/11/16. There won't be another one until 2034!