Tar éis agallaimh a bheith again le déanaí tá tríúr mhúinteoirí eile fostaithe don scoilbhliain 2016/2017.( Successful interview candidates for the 2016/2017 school year).

Beidh Múinteoir Caitríona Ní Fhlannachta ag múineadh  rang a 6.

Múinteoir Selina Ní Dhonnabháin ag tosnú amach le rang a 3. ( Temporary 3rd class teacher ).

Múinteoir nua  Emma Ní Shúilleabháin mar mhúinteoir Tacaíocht Foghama.( Learning Support Teacher). Tagann Emma chughainn ó Ghaelscoil eile thus faoi'n dtír. ( Emma is joining us from another Gaelscoil).