Fáilte le Naíonra na Mara!    

Tá áthas an domhain orm a rá libh uile gur oscail Naíonra na Mara inné don chéad uair! Tar éis alán obair a dhéanamh agus coiníollacha diana uile le TUSLA a chomhlíonadh ghlac Trish Uí Riain lena céad grúpa páistí óga sa Naíonra. Guímíd gach rath uirthi sa todhchaí agus is cinnte gur lá maith é don Ghaeilge agus don Gaelchultúr! 

I’m delighted to let you all know that Naíonra na Mara opened its doors to its first group of tots yesterday! After trojan work and fulfilling all of TUSLA’s long list of requirements Trish Uí Riain finally got to open her doors to her first group of smallies in the Naíonra. We wish her every success in the future. It is certainly a great day for the Irish language and Irish culture!

P. Sinéad