Bhí an-lá againn inniu i rang a dó. Fuaireamar ár gcéad litreacha ónár gcairde pinn i Chicago! Scríbheamar litreacha thar n-ais ag rá leo faoin dath is fearr linn, an bia is fearr linn, an ábhar scoile is fearr linn agus cathain a bhfuil ár mbreithlá. 

Táimid ag súil le litreacha a fháil thar n-ais go luath. 

We had a great day today in rang 2. We received our first letters from our pen pals in Chicago! We replied telling them about our favourite colour, food, subject and when our birthday is. We are really looking forward to getting more letters soon.


Rang 2