“Respectful Healthy Happy Safe: Learning to Talk about Sexuality, Relationships and Consent”.

A chairde,

Tá an-áthas orm a cur in iúl daoibh go bhfuil cainteoir aimsithe ag Cairde Ghaelscoil Chionn tSáile le teacht chugainn chun treoir a thabhairt ar chonas labhairt lenár bpáistí faoi caidrimh, gnéasacht agus toiliú. Beidh Sarah Sproule ó Adaptlife chugainn tráthnóna Dé Máirt an 27ú Samhain ag 7.30 i.n. Leanfaidh an chomhrá 1.5 uair an chloig agus beidh seans ann, ag an deireadh, chun ceisteanna a cur agus a fhreagairt. Deis iontach é seo do thuismitheoirí chun treoir a fháil, nó chun tuairimí a phlé, i leith an ábhar tromchúiseach, mothálach seo.

Cuirfear seomra ar fáil d’aon phaiste nach bhfuil feighlí ar fáil dóibh chun féachaint ar dvd nó leabhar a léamh nó pé rud é. Ní féidir liom beim mór a dhóthain a cur arc é chomoh tábhachtach is ata an ábhar seo sa lá atá inniú ann.

Déanaigí bhur ndícheall freastal air, le bhur dtoil!

On November 27th at 7.30pm, Sarah Sproule from Adaptlife will be hosting a workshop for parents on how to talk with their kids about sexuality, relationships and consent. 

The workshop will last approximately 1.5hours, including time for questions.

This is a great opportunity for parents to chat/ ask questions/ get advice on a very sensitive, very important subject! 
I am happy to make a room available for children who need to come so they can watch a dvd, or read a book, while their parents attend this very worthwhile workshop. I can’t emphasise enough how increasingly important this subject is becoming, year after year.

Please come along and join us at the school on the 27th!