Beidh teaspáinteas Ealaíne againn sa scoil ar an gCéadaoin an 6ú Márta 2013 óna 7-9 san oíche. Beidh sé mar mar chuid dár eachtraí chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh! Beidh ealaín gach pháiste le feiscint agus ar díol.
Beidh praghas €5 ag an ndoras a chlúdóigh deoch amháin agus bia.
Beidh síntiús deonach á lorg le haghaidh an Ealaín – thart ar €5 nó mar sin de. Ag braith ar an líon páistí sa chlann srl.
Táimid go léir ag súil le oíche taitneamhnach. Tá bua na healaíne go láidir againn sa scoil seo agus is iontach an rud é sin a thabhairt chun solais. Ár mbuíochas le coiste na dtuismitheoirí atá lán sásta cabhrú ar an oíche. Beidh frásaí Gaeilge á sheoladh abhaile roimh an Aoine a chabhróidh libh cúpla focal a labhairt ar an oíche!


There will be an art exhibition in the school on Wednesday 6th March 2013 from 7 pm to 9pm. It will be one of our activities to celebrate Irish Week! Every child's art will be displayed and for sale.
There will be a €5 charge at the door that will cover a drink and food.
Ther art will be for sale on a donation basis – around €5 or so depending on the number of chindren in the family etc.
We are all looking forward to an enjoyable night. We have a strong artistic talent in the school and it is great to bring this to light. Our thanks to the parents association who are happy to help on the night. Some Irish phrases will be sent home before Friday that will help you speak a few words of Irish on the night.

Go raibh maith agaibh,
Michelle