A thuismitheoirí, a chairde,

D’iarradh orm impí ar thuismitheoirí a bheith níos chonsiasaí agus iad ag pairceail lasmuigh don scoil. Táim ag iarraidh oraibh gan páirceáil dúbailte a dhéanamh os chomhair gluaisteáin eile ar maidin mar tá seans ann go bhfuil san ag cur bac le radharc ar pháistí agus iad ag siúl i dtreo geataí na scoile. Chomh maith leis an gcontúirt seo tá sé ag cur moill ar thuismitheoirí eile agus iad ag dul ag obair ar maidin. Chun deileáil leis an easpa spáis sa charrchlós iarraim ar thuismitheoirí gan fanacht timpeall na scoile ar maidin. Tá gach páiste sa scoil in ann siúl isteach leo féin faoin dtráth seo.  Más gá pairceáil nó dul isteach sa scoil an féidir smaoineamh ar tiománaithe eile le bhur dtola.

Bíodh deireadh seachtain deas agaibh ar fad! 12 chodladh eile!!

Dear parents,

I have been asked to remind parents to be more conscientious when parking outside the school and in particular not to double park behind other cars. This interferes with the driver’s view and it’s obviously dangerous for children to walk behind cars that are trying to reverse. As well as being dangerous for the children it delays parents who are trying to get to work if they must wait for people to return to cars that are blocking their exit. To help alleviate the parking chaos I again ask parents not to delay at the school car park in the morning. Every child in the school is well able to walk in themselves at this stage. If you must go into the school on a given morning please remember the other drivers. 

Have a nice weekend! 12 more sleeps!!

————————————————————

Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!

————————————————————