Beimid ag bailiú ag an Stáisiún Dóiteáin ag 2.45 p.m. Déan cinnte de go bhfuil pé prop a d’ullmhaigh do pháiste ar scoil acu ar an lá. Coimeád súil ar do pháiste le linn an pharáid. Mar is eol daoibh is lá ana ghnóthach é agus cé go mbeimid ann ní bheidh na múinteoirí freagrach as na páistí. Tá a lán obair á dhéanamh againn ag ullmhú agus táimid ag súil leis an lá mór.

We will be gathering at the Fire Station at 2.45 p.m. next Sunday 17th March 2013. Make sure your child has whatever prop they prepared at school with them. Keep an eye on your child for the duration of the parade. As you know, it’s a very busy day and even though we will be there the teachers aren’t responsible for the children. We have a lot of work done in preparation for the parade and we are looking forward to the big day.