Féilire na Bliana/ Downloadable School year Calendar, 2024-2025

Leabhrán Eolais 2024-2025/ Information Booklet for Parents 2024-2025

Cód dea-iompar / Code of Good Behaviour

Éide Scoile/ School uniform

Polasaí Iontrála/ Enrolment Policy

Polasaí Iontrála don rang Speisialta/ Enrolment Policy for Special class for children with a diagnosis of ASD

Riarachán Cógais/ Administration of Medicines

An Nós Imeachta Athbhreithnithe maidir le Gearáin ó Thuismitheoirí /   Parental Complaints Procedure 2024

Plean Fhreagartha Scoile/School Response Plan Covid 19

Measúnú Riosca/ Risk Assessment Covid 19

Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta/ Health and Safety Statement

Polasaí Frithbhulaíochta/ Antibullying Policy

Cumarsáid Leictreonach agus Nuacht/ Electronic Communication, News and Social Media info

Polosaí Lóin Sláintiúl/ Healthy Lunch Policy

Polasaí Um Chaomhnú Páistí/ Child Protection Policy/ Safeguarding Statement

Míúsáid Substaintí/ Substance Misuse>