Image result for free picture of hockey stick and ball

Beidh traenáil haca ag rang 2 ar an Déardaoin ar na dátaí seo a leanas:27ú Aibreán 2017 (An Déardaoin bheag seo)

11ú Bealtaine 2017

18ú Bealtaine 2017

25ú Bealtaine 2017 (Bliots i Sáile)Bígí cinnte, le bhur dtola, go mbeidh shin guards agus cosantóirí fiacla acu ar scoil ar na laethannta sin. Má tá madaí haca acu, tóg isteach iad chomh maith.

There will be hockey training for 2nd Class on the following Thursdays:27th April 2017 (This Thursday)

11th May 2017

18th May 2017

25th May 2017 (Blitz at Sáile)Please make sure that the children have shin geards and gum shields with them at school on those days. If they have hockey sticks, please bring them in also.