Fé mar is eol daoibh ghlac Múinteoir Síle agus Rang 6 páirt i gclár na bhfiontraí óga (Junior Entrepeneur Program) i mbliana. Chuireadar tús leis i mí na Samhna agus rinneadar táirgí veigeánach, gan plaisteach -seampú soladach agus uachtar láimhe véigeanach. Níor úsáideach aon plaisteach san pacáistiú agus d’oibrigh na páistí chomh crua chun táirgí álainne a dhéanamh. Go raibh maith agaibh leis na tuismitheoirí a chabhraigh leo i rith na mbliana tré aischothú, treoir agus tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad i mbun cinní a dhéanamh. Bhí seans acu a dtairge a thaispeáint Dé Luan seo chaite – 20.05.2019 san RDS i mBaile Átha Cliath. Chuaigh an rang suas le Múinteoir Síle agus Múinteoir Grace maraon le mamaí Hannah, mamaí Clara agus mamaí Orla a chuaigh ar an mbus – go raibh maith agat leo! Bhí an-lá acu ag féachaint ar na seastáin eile, ag bualadh le scoláirí eile agus ag míniú a dtionscadal do na daoine a bhí ag freastal ar an taispeántas. Seo roinnt griangrafanna a thógadh ar an lá.

As you know Múinteoir Síle and 6th Class took part in the Junior Entrepreneur Programme this year. They commenced it last November and they made vegan, plastic-free products – solid shampoo and vegan hand cream. There was no plastic in the packaging and the children worked so hard to make beautiful products. Thanks so much to the parents who gave feedback, direction and support to the children as they made various decisions. The class had the opportunity to display their products last Monday, 20.05.2019 at the RDS in Dublin. The class went up with Múinteoir Síle and Múinteoir Grace along with Hannah’s, Clara’s and Orla’s mums – thank you to them all for making the trip possible!. They had a great day looking at the other stands, meeting other students and explaining their project to the people who attended the exhibition. Here are a few photographs that were taken on the day.