Girl, Communion, Garden, Romantico

Cleachtadh don Chead Chomaoineach:

Aoine 28ú Aibreán 2017, Céadaoin, Déardaoin, Aoine 3ú, 4ú, 5ú Bealtaine 2017.
Le bheith ag an séipéal ag 8.50 gach lá

Cuirfimid ceist ar fear an bhus scoile na leanaí siúd a thógaint chuig an séipéil.

First Holy Communion Practice:

Friday 28th April 2017, Wednesday, Thursday, Friday 3rd, 4th and 5th May 2017.

To be dropped off at the church at 8.50 a.m. each of these days.

We will ask the school bus driver to drop those children off at the church.